ราชอาณาจักรไทย

พื้นที่; ประเทศไทยตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่: 514,000 กม. 2 ทำให้ใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของประเทศ (นอร์เวย์ 385,186 กม. 2)) ซึ่งน้ำ 0.4 /%ประชากร: ต่ำกว่า 70 ล้านเลขที่ 20 ในสถิติโลกรูปแบบของรัฐบาล: รักษาการกษัตริย์กษัตริย์: พระราม 10 (ภูมิพลอดุลยเดช)เมืองหลวง: กรุงเทพมหานคร (ในภาษาไทย«เมืองแห่งเทวดาตก “)ศาสนา: 95% เป็นชาวพุทธนายกรัฐมนตรี: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับการเสนอชื่อจากรัฐสภาที่เขาแต่งตั้ง…

x
No Deposit Bonus